úterý 6. prosince 2011

Slovní mraky

Slovní mrak je zajímavé grafické zpracování nějakého textu, které je založeno na frekvenci jednotlivých slov. Při větším výskytu je slovo větší. Jednoduché slovní mraky se objevují na webových stránkách, kde jsou tvořeny nejčastěji vyhledávanými tagy. Používají se v prezentacích nebo reklamě a lze je s úspěchem využít i při výuce. Podívejme se třeba na Dreamstime nebo Google, jak mohou vypadat.
Pro tvorbu mraku lze volit v podstatě dvě cesty.
Vytvoříme mrak z existujícího textu. Například zde najdete mraky z projevů amerických prezidentů a tady mraky pohádkové. Druhou možností je vytvořit text tak, aby vznikl požadovaný mrak.
Jak word cloud vytvořit? Nebojte se, není nutné se pracně zabývat statistikou a zjišťovat frekvenci slov v textu ani zvládat složité grafické programy. Existují online aplikace, které toto vše vyřeší za vás.
Wordle - (http://www.wordle.net/) nabízí rychlé vytvoření mraku z textu nebo webové stránky. Není nutná registrace. Lze nastavit písmo, zvolit převládající orientaci slov a barevné ladění. Pokud chcete ovlivnit velikost slov, můžete je samozřejmě do textu nakopírovat a nebo použít pokročilé nastavení.
Tagxedo - (http://www.tagxedo.com/) umožňuje volit i tvar vzniklého slovního mraku.
WordItOut - (http://worditout.com/) generátor slovních mraků, který umožňuje velmi podrobné nastavování orientace, barvy, fontu i jednoduché ovlivnění velikosti slov. Není nutná registrace.
TagCrowd - (http://tagcrowd.com/) rychlá a jednoduchá tvorba slovního mraku bez nutnosti registrace. Velkou nevýhodou je, že nezvládá českou diakritiku. 
Tagul - (http://tagul.com/) je nutná registrace. Ta je ale rychlá. Po zadání uživatelského jména a emailu vám přijde heslo pro přihlášení. Nebo lze využít přihlášení přes jiné účty, např Google, Facebook, Twitter a několik dalších. Celý mrak je možné velmi podrobně nastavovat. Při používání českého textu je důležité dát pozor na výběr fontu, protože jen některé z nabízených zvládají českou abecedu. K slovům  tvořícím mrak, lze přidat odkazy na konkrétní stránky. Celý mrak můžeme poté vložit do blogu nebo do webové stránky.
ToCloud - (http://www.tocloud.com/) další generátor, který umožňuje tvorbu mraku z textu nebo webové stránky.  Není nutná registrace.  
WordShift - (http://wordsift.com/) tato aplikace nabízí kromě tvorby slovního mraku ještě několik dalších možností vizualizace textu. Její možnosti nejlépe poznáte na průvodním videu. Českou diakritiku zvládá jen částečně, protože nefunguje Visual Thesaurus, který pro anglické texty nabízí další zajímavé vizuální zpracování.  
ImageChef Word Mosaic - ImageChef.comWord clouds for Kids - (http://www.abcya.com/word_clouds.htm) je primárně určený pro děti, ale v našich podmínkách použitelný jen částečně, protože nezvládá českou diakritiku.
Word Mosaic - (http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/)   je aplikace vhodná spíše pro tvorbu mozaiky ze slov, ale i tak je zajímavá, hlavně možností použití různých tvarů, do kterých je text umístěn. Nabízí velké množství různých možností sdílení vytvořené mozaiky.
Slovní mrak určitě nepatří jen do češtiny. Jeho využití ve výuce může být rozmanité. Nechme se třeba inspirovat 52 zajímavými využitími Wordle od Toma Barretta nebo Pepoušovým nápadníkem.