neděle 21. října 2012

Ověřování základních znalostí v matematice

Sledování výsledků vzdělávání žáků při výuce matematiky je důležité nejen pro učitele, ale i pro samotné žáky. Jaké možnosti nám nabízejí moderní technologie? Podívejme se na některá online řešení. Žáci sami mohou ověřovat své výsledky pomocí různých jednoduchých her nebo i propracovanějších testů orientovaných na jednu oblast. Takové testy ve větším rozsahu nabízí například web XP Math nebo z českých třeba stránky ZŠ Dobřichovice, ZŠ Nýřany a další.
Kde mohou výsledky jednotlivých žáků sledovat i učitelé a využít je tak pro další práci se žákem? Na tomto blogu jsem psala již o webu Sumdog nebo o českých stránkách Problem Solving Tutor. Velmi dobře propracované prostředí pro sledování výsledků žáků nabízí dnes populární Khan Academy, které jsem zde věnovala článek v minulém roce. Od té doby došlo díky skupině dobrovolníků k vytvoření českého prostředí pod názvem Khanova škola, kde již v tuto chvíli najdete přeloženo dostatečné množství cvičení a videí.
 
Dnes chci ale upozornit ještě na další možnosti. ThatQuiz je web, na kterém po registraci můžete vytvořit třídu, přidat žáky a nastavit pro ně testy. Žáci se sami registrovat nemusí. Po vygenerování testu získáte odkaz, který můžete odeslat žákům i prostřednictvím webu. Je zde možné volit z opravdu velké nabídky různých nastavení. Samozřejmostí je možnost volby počtu příkladů, nastavení jejich obtížnosti i to, zda bude test omezen časem. Po vyplnění žák získá okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak uspěl, a se správným řešením jeho chybných odpovědí. Celý test může projít zpětně znovu a zkontrolovat si, kde chyby udělal. Vyhodnocení testu je přístupné i pro učitele včetně podrobného přehledu i možnosti projít celý test žáka a podívat se na jeho odpovědi. S vyhodnocením lze dále pracovat, protože je možné je získat ve formě souboru, použitelného v libovolném tabulkovém procesoru.
Registrovat jako učitel se můžete i na českých stránkách Procvičuj. Rozdíl je v tom, že si nevytváříte třídu vy, ale je nutné, aby se do třídy zaregistrovali sami žáci. Možnosti nastavení jsou omezené, ale učitel i žák získávají podrobný přehled o odpovědích s vyhodnocením výsledku testu a s možností si celý test znovu prohlédnout.
On line možností, jak otestovat základní znalosti žáků v matematice stále přibývá. Samozřejmě, že nemohou v plné míře nahradit testy připravené učitelem, ale mohou nám velmi pomoci při ověřování základních poznatků, odhalení nedostatků ve znalostech a při individualizaci výuky. Řešení pomocí uvedených stránek je rychlé a přináší množství využitelných dat. Vyzkoušejme si některé z nich. A ušetřený čas, který získáme, můžeme využít na tvorbu aktivit zaměřených na vyšší patra Bloomovy taxonomie.