neděle 27. listopadu 2011

GeoGebra je nejen geometrie

Geogebra je volně šiřitelný matematický program. Lze jej využívat od první třídy až po vysokou školu. Již nejmenší žáky můžete pomocí GeoGebry seznamovat s různými geometrickými prvky. Lze velmi snadno měnit jejich velikost a polohu a tak žáky dovést k vyhledávání charakteristických vlastností těchto prvků.
Ale s Geogebrou mohou snadno pracovat i sami žáci. Pro menší je vhodné jednoduše skrýt všechna okna kromě rýsovacího.
Geogebra nemůže nahradit vlastní rýsování, které žáci také musí zvládnout, ale může velmi pomoci při hledání a pozorování různých vztahů. Například správně sestrojený čtverec zůstává čtvercem i když pohybujeme jeho vrcholem. Nesprávně sestrojený se při pohybu deformuje, ač se oba čtverce jevily na počátku jako stejné. 
Na webu GeoGebry najdete možnost stažení programu,  množství nahraných materiálů nebo můžete navštívit fórum. Pokud připravíte v programu nějaký materiál, můžete jej i na web nahrát a přidat jej tak do nabídky. Velmi přínosná je možnost spustit i online verzi programu. Nemusíte si tedy program instalovat a máte jej vždy po ruce. 
Konstrukce v GeoGebře lze jednoduše vyexportovat jako webovou stránku a umístit na internet. Tak vniklo množství dostupného materiálu. I když většina není česky, u geometrických konstrukcí to vůbec nevadí. 
Množství již vytvořených appletů najdete na mnoha dalších stránkách. Že je to program i pro střední školy se můžete přesvědčit na stránce gymnázia Na Vítězné Pláni, kde najdete opravdu rozsáhlou sbírku appletů. O širokém využití vás může přesvědčit i kanál GeoGebraChannel na YouTube.
Další materiály najdeme na webu I2geo případně na stránkách Geogebrawiki.
Samozřejmě, že lze soubory vytvořené v programu ukládat a následně znovu otevírat. Toho využívám například při zadávání školní nebo domácí práce. Žáci dostanou soubor se zadáním, otevřou jej v online aplikaci, provedou konstrukci a výsledný soubor zase uloží.
U složitějších konstrukcí ve vyšších ročnících jistě oceníme, že lze konstrukci procházet znovu po jednotlivých krocích. Žáci si mohou lépe ujasnit, kde udělali chybu nebo se zaměřit na místo, které úplně nepochopili.
V článku Jaroslava Zavadila zjistíte, že Geogebru nemusí používat jen matematici. Již na výše zmíněných stránkách najdete množství různých příkladů využití třeba pro fyziku. V tomto článku je představeno využití pro puzzle a zeměpis.
Nechci zatracovat podobný software, kterým je ve školách také používaná Cabri geometrie. Pro mě ale jednoznačně vyhrává Geogebra. Hlavně z těchto důvodů:
  • je Open Source - tedy pro školy přináší úsporu peněz a navíc ji mohou mít i žáci na svých počítačích doma, lze v ní zadávat případně i úkoly na domácí přípravu
  • nabízí i online verzi - takže je dostupná kdekoli pouze s využitím prohlížeče
  • velmi jednoduše se nastaví čeština
  • existuje velké množství dostupných materiálů
Další výhody jsou přehledně zpracovány v článku Dynamický matematický software Petra Švarce.

O GeoGebře bylo napsáno již mnoho různých článků. Věnoval se jí Učitelský Spomocník, blog Co jsem vyzkoušela Jitky Rambouskové i portál rvp.cz. V seminární práci Kristýny Stodolové najdete jednoduché návody pro práci s programem. 
S GeoGebrou pracuji často a myslím, že stojí za to ji opět připomenout.

Intergeo

Již jste slyšeli o projektu Intergeo? Jestli ne, trochu vám jej představím.
"Hlavním cílem projektu Intergeo je učinit digitální materiály pro výuku matematiky více přístupné, klasifikované a snadněji použitelné napříč celou Evropou" Toto se můžeme dočíst na úvodní stránce projektu.
Jsou zde shromažďovány materiály pro výuku matematiky. Převážnou většinu v současné době tvoří materiály pro geometrii. Můžeme je vyhledávat podle mnoha kritérií.
Materiály jsou vytvořené v různých matematických programech a samozřejmě nejzajímavější jsou pro nás ty, které lze použít bez instalace nebo dokonce koupě nějakého programu. Kromě jiných zde nalezneme tedy i materiály vytvořené v programech Geogebra a GEONExT.
Po registraci lze materiály i vkládat, vytvářet z nich kolekce, hodnotit nebo komentovat. Česká republika zde má svoje malé zastoupení v podobě skupiny I2GeoCZ a najdete zde i několik českých příspěvků. Projekt vznikl již v roce 2007, ale nedostal se do povědomí našich učitelů. Podle posledních vložených materiálů je ale vidět, že se nejedná o projekt úplně mrtvý, takže zřejmě můžeme očekávat další cizojazyčné příspěvky. Je škoda, že tento projekt není více známý. Vždyť většinu zde uvedených materálů lze použít bez jazykových bariér. 
V současné době zde najdete přes tři tisíce různých příspěvků. Mnohé jsou zde umístěny jako spustitelný aplet, takže jsou použitelné nejen pro majitele placených softwarů, ale pro všechny návštěvníky.

sobota 19. listopadu 2011

Závěrečné shrnutí kurzu


(Článek k e-learningovému kurzu RVP_VT21)
Závěrečné shrnutí kurzu pro prezentaci:

neděle 13. listopadu 2011

Budoucnost vzdělávacích technologií


(Článek k e-learningovému kurzu RVP_VT21)
Jedu do školy a na tabletu si zobrazuji výsledky žáků ze včerejšího dne. Aplikace mi je vyhodnotí a nabídne studentův další postup. Vybírám pro každého čtyři nebo pět pro něj nejvhodnějších aktivit, které vedou ke splnění potřebného výukového cíle. Žáci si pak zvolí ty, které je nejvíce osloví. Nabídka aktivit je díky státní politice velká, protože stát tyto projekty podporuje. Aktivity mají většinou formu hry v pěkném grafickém prostředí, takže není výjimkou, že je někteří splní všechny.
Ve škole si nachystám vše potřebné na ranní blok fyziky. Žáci se připojí online a budou referovat, co zajímavého nalezli o využití Archimédova zákona v praxi, potom budou z domova předvádět připravené pokusy.
Ještě je ale čas, a tak se podívám do online diskusní skupiny deváťáků, kde se včera strhla debata nad zadanou prezentací, protože žáci ve skupinách diskutovali o využívání různých zdrojů energie a každá skupina obhajovala ten svůj jako nejlepší. Samozřejmě, že mě zajímá, jestli dospěli k nějakému řešení, ale jde mi také o vizualizaci příspěvků, protože mám dojem, že se Adam poslední dobou moc nezúčastňuje společných aktivit. Ještě se stačím zeptat rodičů na sociální síti, co se s ním děje. Dovídám se, že se mu ztratil jeho pes Andy. Napíši mu pár povzbudivých slov a už začíná fyzika. V druhém bloku mám s osmáky praktickou matematiku. Osmáci jsou dnes ve škole. Vím, že mají praktická cvičení z přírodopisu a potom se v matematice zaměříme na odvození obvodu kruhu. Cestou domů se na síti podívám, co ostatní kolegové objevili nového k výuce a pošlu odkaz na zajímavou aplikaci, kterou jsem našla já. Přihlásím se na online kurz o dalším rozvoji ve vzdělávání.
Najednou zjistím, že se mnou chce spojit Davidova matka:
David tedy nebude chodit do školy. Žije jen s matkou a ta často jezdí služebně do ciziny. David ale bude samozřejmě plnit online všechny zadávané úkoly tak, jako již mnohokrát před tím.
Když už jsem skoro před naším domem, dostávám informaci, že se Andy našel. Mám radost.
Doma zrovna syn hraje na počítači online nějakou výukovou hru na dějepis. Když jsem chodila do školy, dějepis mě moc nebavil, ale ta hra vypadá zajímavě. Zahraji si s ním.
Jeden obyčejný den učitele v roce 2016 se chýlí ke konci.

Pojmové zamyšlení nad sedmým týdnem

(Miničlánek k e-learningovému kurzu RVP_VT21)
Jaká by měla být vzdělávací politika státu pro 21. století?
Nabízím jen malý mráček pojmů, které by se asi měly objevit při přemýšlení o vzdělávací politice.


Představuji si, že by se nad těmito pojmy zamýšleli lidé zodpovědní za vzdělávací politiku státu.
Tak, jako se nad nimi zamýšlíme my, v kurzu Vzdělávací technologie pro 21.století.


pátek 11. listopadu 2011

Na logiku s Tutorem

Před nedávnou dobou jsem v elearningovém kurzu Vzdělávací technologie pro 21.století narazila na zmínku o projektu Problem Solvig TUTOR a hned mě zaujal.
Projekt nabízí na svých stránkách možnost řešení řady různých logických a výukových úloh. Když jsem navštívila web Problem Solvig TUTOR, byla jsem hned na začátku mile překvapena jednoduchostí registrace. Stačí zadat jen Login a můžete začít.
Zatím zde najdete dvacet sad úloh. Každá sada obsahuje několik desítek jednotlivých problémů. Po vyřešení každé úlohy vám TUTOR nabídne další dvě úlohu s vyšší obtížností.
Lze si zvolit lehčí nebo těžší variantu a procházet celou sadou úloh postupně. Pokud ale chcete, je možné si vybrat přímo jakoukoli úlohu ve velmi přehledné nabídce, kde je jasně patrné, kterou úlohu jste již vyřešili, kterou jste začali, ale zatím nevyřešili, a kterou jste ještě neřešili vůbec. 
Po zvládnutí úlohy se objeví přehledná statistika, která vám ukáže vaši pozici mezi ostatními řešiteli.
To není ale vše, co TUTOR nabízí. Pro učitele je zde ještě mnoho dalších funkcí, které je možné využít pro výuku. Žákům jsem doporučila při registraci vyplnit i heslo. Na své stránce osobních údajů jsem zaškrtla, že jsem učitel a vyplnila adresu školy. Potom jsem v sekci učitel jednoduše vytvořila skupiny pro své žáky. Učitel může vybrat jednotlivé sady, které chce žákům k řešení nabídnout.  Ti se potom na své osobní stránce přihlásí k příslušné skupině. Například jsem vytvořila skupinu 7b a žák, který má patřit k této skupině, se na své osobní stránce přidá ke skupině s tímto označením. Toto přihlášení ke skupině se nastaví jen na počátku. V případě potřeby je možné jej zrušit a naopak žák může být přihlášen i k několika skupinám. Jedna například pro matematiku, jiná pro informatiku.
Učitel má potom k dispozici statistiky jednotlivých žáků. Má přehled o tom, jaké příklady vyřešili i o tom, jakou volí strategii, zda například postupují podle doporučeného pořadí nebo zda zkouší úlohy mnohem těžší. Také vidí porovnání žáka mezi ostatními ve skupině.
Ovládání celého webu je velmi intuitivní. Pokud si nevíte rady se správným nastavením, je zde přehledná stránka s nápovědou. Řešení úloh je připraveno tak, že se nejprve žáci seznámí s úlohou ve cvičném příkladu, aby lépe pochopili, co od nich problém vyžaduje.
Ve všech třídách, v kterých učím, bylo vidět, že žáky tyto logické úlohy zaujaly. Mnozí je řešili i mimo výuku a to byl jeden z cílů, proč jsem je s tímto webem seznámila. Chtěla jsem přesunout část vzdělávacích aktivit nenásilnou formou do volného času žáků. Je jisté, že se "nechytnou" všichni, ale teď mohu pozorovat, že se na stránky vracejí a přibývají jim další splněné úlohy. Až bude zájem opadat, vrátíme se k webu ve škole a přidáme si třeba další sadu úloh. Již v článku o projektu Khan Academy jsem psala, že stačí třeba malá zmínka, nenásilné připomenutí a opět se zvýší aktivita.
Problem Solving TUTOR je projekt, který určitě stojí za vyzkoušení a zařazení do výuky. Mně se moc líbí a těším se, že úloh bude přibývat a že se třeba objeví další podobné projekty, protože si myslím, že tímto směrem by se měla ubírat tvorba výukových aktivit v budoucnu, včetně toho, že použití je zdarma.
Nalákala jsem vás? Napište do komentářů, zda jste vyzkoušeli, jak jste spokojeni, případně jestli vás článek alespoň inspiroval k vyzkoušení TUTORA v budoucnu.

úterý 8. listopadu 2011

Elektroskop

Před týdnem jsme se šesťáky vyráběli elektroskopy. Ptáte se, jak tahle činnost souvisí s blogem nazvaným Informační technologie ve výuce? Za chvilinku se k tomu dostanu. Po výrobě bylo samozřejmě nutné zjistit, jestli fungují. Fungují. Některé hned, některé po menších úpravách. Pořídili jsme důkaz. Děti si elektroskopy nafotily.
A kam s fotografiemi? Už před časem jsme s žáky zřídili žákovské blogy. Inspirovala mě Jitka Rambousková, která se svými deváťáky blogy již používá delší dobu, jak o tom píše i v článku Týden čtvrtý. Úkolem bylo k fotografii přidat i návod na výrobu. Podařilo se nám to? Podívejte se, jak svoje příspěvky zpracovali Dan, Dominik, Majda a Žofka.
Zatím se blogovat teprve učíme. Ještě stále se objevují zásadní chyby. Třeba často zapomínáme psát mezery za interpunkčními znaménky. Ne vždy využíváme kontrolu pravopisu, která by odhalila alespoň některé z pravopisných chyb. Ale psaní nás docela baví, a tak věřím, že se časem úroveň článků bude zlepšovat.