neděle 22. dubna 2012

Jedno výročí

Dnes jsem našla v Readeru zprávičku, že Spomocník slaví výročí. Již patnáct let se neúnavně snaží učitelům zprostředkovávat novinky a vývoj v oblasti moderních vzdělávacích technologií. 
Potkala jsem se s ním před mnoha lety. Tehdy ještě sídlil na adrese Učitelský spomocník. Články mě zaujaly a začala jsem jej sledovat. Nejprve nahodile, ale později pravidelně. A když jsem pro sebe objevila Reader, stal se jednou z jeho prvních položek. Pokud jej do své četby zařadíte také, buďte si jisti, že získáte obrovského pomocníka, který vás bude posouvat na cestě za využívám technologií ve výuce. Články podněcují k diskuzi a proto se k nim vracím opakovaně, protože i v diskuzích je možné nalézt mnoho zajímavých myšlenek a názorů. Namátkou uvedu třeba dva z poslední doby Noste si vlastní přístroje! a Převrácená třída podle Dr. Lodge.
Zakladatelem Spomocníka je pan Bořivoj Brdička, neúnavný propagátor vzdělávacích technologií, jehož články tvoří osu, doplněnou články mnoha dalších autorů. Pokud se do některého textu začtete, zjistíte, že nabízí řadu odkazů na další a další články, ať už přímo na Spomocníkovi nebo jinde na webu, mnohé z nich i cizojazyčné, a tak je jen na vás, kam až se na své cestě za pochopením nějaké problematiky vydáte.
Chtěla bych touto cestou popřát Spomocníkovi a jeho zakladateli mnoho dalších podnětných článků a hlavně rozrůstající se počet jeho čtenářů, kteří budou myšlenky šířit dále.