čtvrtek 26. srpna 2010

Nejen mapy...

Google mapy a Google Earth nemusí využívat jen učitelé zeměpisu.
Výborně je lze využít v informatice (třeba tvorba plánku, jak se dostat na nějaké místo), matematice (výpočet rozlohy území), fyzice (úlohy o pohybu), výuce jazyků (popis místa), přírodopisu (mapa s umístěním živočichů pro danou oblast typických), tělocviku (orientační závod), výtvarné výchově (což třeba zkusit tvorbu graffiti na nevzhledné šedivé zdi bez nebezpečí postihu), českém jazyce a dějepise (existuje ve vašem okolí nějaké historicky zajímavé místo, napište o něm na Wikipedii, zadejte zeměpisné souřadnice a v google mapách najdeme odkaz na Wikipedii). Uvedla jsem u každého předmětu jen jednu možnost. Ale jistě jich objevíte desítky.

Žádné komentáře:

Okomentovat