pátek 27. srpna 2010

Testy a kvízy jinak...

Což takhle vyzkoušet testy jinak? Na Google dokumentech zvolte vytvořit nový a zvolte formulář. Zadejte otázky, zvolte jakého typu bude odpověď, případně napište možnosti. Dále zvolte šablonu vašeho formuláře a poté poskytněte žákům odkaz na tento formlář. Po vyplnění se odpovědi žáka zaznamenají do tabulky ve vašich dokumentech včetně času, kdy byl formulář vyplněn. Doporučuji jako první pole formuláře zadat jméno a to jako pole povinné. Jinak určitě nastane situce, kdy vám přijdou odpovědi, ale vůbec nebudete vědět, kdo je vyplnil :-).
Pokud své žáky naučíte tyto formuláře i vytvářet, mohou například v rámci opakování každý vytvořit svůj formulář a vzájemně si je vyplnit.

Žádné komentáře:

Okomentovat